Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Aby otrzymać kredyt hipoteczny, należy posiadać wkład własny w odpowiedniej wysokości. Banki bardzo niechętnie, a w ostatnich latach praktycznie wcale, udzielają kredytu hipotecznego na 100 procent wartości nieruchomości. Niestety, nie każdy posiada wystarczającą ilość gotówki, aby wyłożyć kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy wkładu własnego. Nie oznacza to jednak, że o kredycie można zapomnieć. Jeśli nie masz wystarczającego wkładu, wejdź na http://bankionline.com.pl/ i sprawdź, z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

Bank da więcej, ale z ubezpieczeniem

Osoby, które nie mają wystarczającego wkładu własnego również mogą otrzymać kredyt hipoteczny, muszą jednak liczyć się z tym, że bank zażąda od nich podpisania dodatkowej umowy ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego. Dla banku jest to pewna forma zabezpieczenia, w razie gdyby klient okazał się mieć słabą kondycję finansową i nie mógłby wywiązywać się z płatności rat w terminie. Ubezpieczenie wkładu własnego automatycznie podnosi ogólny koszt kredytu, jednak w wielu sytuacjach jest jedynym sposobem na uzyskanie tego kredytu. Osoby, które wykładają zbyt niski wkład własny muszą liczyć się z tym, że ich mieszkanie będzie kosztowało drożej niż te osoby, które wyłożą całą niezbędną kwotę wkładu własnego.